01 - Dhalang (Anom Soeroto) / 02 - Gambang / 03 - Gendher (Rantopangrawit) / 04 - Slenthem / 05 - Rebab (Sukamso) / 06 - Suling (AL Suwardi)
07 - Pesindhen 1 (vervolg dhalang) / 08 - Pesindhen 2 (solo) / 09 - Pesindhen 3 (macapat) / 10 - Kenong / 11 - Kendhang (Prof. dr. Supanggah)
12 - Saron / 13 - Saron peking / 14 - Kempul/Gong / 15 - Bonang

 

 

Gamelan muziek uit Midden-Java

Klik op het getal bij het gamelan instrument (het pijltje veranderd in een handje) en U hoort het geluid van de instrumenten klinken.