Gamelan muziek uit Midden-Java

(Arnhem, 8 Augustus 2005)

Verantwoording opnamen

Speciale dank gaat uit naar Ki Anom Soeroto, Prof. Dr. Supanggah, Ibu Sumarmi, R.L. Martopangrawit, Ben Arps, Amrit Gomperts, Jos Vergauwe en in het bijzonder de musici van de Kraton Surakarta, de Mangkunegaran en de ASKI/STSI solo.

Verder wil ik hierbij Stichting Het gebaar bedanken voor haar geldelijke steun en het IIAS, Universiteit Leiden voor het beschikbaar stellen van haar computerserver. I.h.b. is dank verschuldigd aan Prof Stokhof en Ilko Batakliev van het IIAS.

Er is een mogelijkheid om een DVD met al het materiaal (2 gigabyte) te bestellen via jhw.janssen@chello.nl

Jos Janssen